REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului Cupa Háromszék Triatlon,

Valea Crişului - Șugaș Băi, 29 august 2020

 

I. Generalităţi

Cupa Haromszek Triatlon , este o competiție de triatlon off road, adresată iubitorilor de natură, de mişcare şi sport în aer liber, la care pot participa atât sportivi de performanţă cât şi amatori. Competiţia este organizată de Asociaţia Alpin Sport Sf. Gheorghe, sub egida Federaţiei Române de Triatlon, și face parte din circuitul FRTRI Cupa Romaniei Cross Triathlon Series.

Prezentul Regulament reprezintă cadrul organizaţional în care se va derula Cupa Haromszek Triatlon , şi enunţă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii şi regulile cărora trebuie să se supună și conformeze aceştia pentru buna desfăşurare a evenimentului.
Competiţia se va organiza conform Regulamentului Federatiei Române de Triatlon.

 

II. Data şi locul desfăşurării Evenimentului

Competiţia este dedicată participanților cu varste între 8 și 60+ ani.
Evenimentul se va desfăşura în zilele de 28-29 august 2020.
Startul, zona de Tranzit1 sunt amplasate în zona lacului Valea Crisului.
Zona de înscrieri, Tranzit2 si Sosirea se afla la statiunea Sugas Bai.

 

III. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează persoanelor care s-au înscris pentru una din probele competiţiei.
Competiţia cuprinde probe distincte, pe distanţe distincte:

Probe (cu distante aproximative):
Copii (8-13 ani) – 200 m înot + 3 km ciclism +500 m alergare
Cadeti (14-16 ani) – 400 m înot + 9,6 km ciclism + 1,88 km alergare
Mini (peste 17 ani) – 400 m înot + 9,6 km ciclism + 1.88 km alergare
Olimpic (peste 17 ani) – 1500 m înot + 30,3 km ciclism + 7,52 km alergare
Ştafeta (peste 17 ani) – 1500 m înot + 30,3 km ciclism + 7,52 km alergare

O echipă poate fi formată din 2 sau 3 persoane. În cazul unei echipe formate din 2 persoane, unul dintre cei doi membri trebuie să parcurgă 2 dintre cele 3 probe. Predarea ştafetei se va realiza prin transferarea cipului electronic de cronometrare de la un echipier la celălalt.
O persoană care participă la una din probele individuale poate fi şi parte dintr-o ştafetă . Astfel, timpul parcurs în proba de înot va fi contorizat şi ştafetei din care face parte.

Se vor da starturi separate pentru fiecare proba în parte.

 

IV. Inscriere si taxa de participare 

Înscrierile se pot face:
- online pe site-ul www.alpinsport.ro, până la data de 20 august 2020,
- la fata locului la secretariatul concursului, in loc. Sugas Bai pe data de 28.08.2020, intre orele 18-20, (în limita locurilor disponibile, fara garantarea kitului de start)

-  Important: pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2020.

Data înscrierii se consideră data încasării taxei de participare.

Taxa de particiare:
Copii: înscriere gratuită
Cadeți, Mini, Olimpic
- 170 lei /persoană până 20 august (data plății taxei de înscriere)
- La fața locului 210 lei /persoană (în limita locurilor disponibile, fără garantarea kitului de start)
Ștafetă
- 370 lei /echipă până 20 august (data plății taxei de înscriere)
- La fata locului 410 lei /echipă (în limita locurilor disponibile, fără garantarea kitului de start)

Numărul participanților este limitat la 200 de persoane.
Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar, în maxim 3 zile de la momentul înscrierii online.
Pentru persoanele care se vor înscrie la faţa locului plata se va face pe loc.

Actualizarea pe site a situației înscrierii concurentilor (Neconfirmat sau Confirmat) se face după confirmarea incasării în contul bancar și numai o singură dată pe saptamână, marți. Înscrierile neachitate în termen de 3 zile de la data inscrierii vor fi anulate.
ATENŢIE! Se consideră înscriși concurenții care au efectuat plata taxei de înscriere în timp. Taxa de participare trebuie achitată în maxim 3 zile lucrătoare de la înscriere. În caz contrar înscrierea va fi anulată.

Copiii (8-13 ani) care participă la concurs NU vor plăti taxa de înscriere, dar au obligaţia să se înscrie în concurs completând formularul online.
În conformitate cu Regulamentul FRTRI, organizatorul acordă gratuitate la înscrierea sportivilor care fac parte din Lotul Naţional de Triatlon.

IMPORTANT: Potrivit noului Regulament FRTRI, toţi concurenţii care participă la triatlon, proba individual, trebuie să posede licenţă FRTRI.

 

V. Declaraţia pe propria răspundere

Pentru a putea participa la eveniment, toţi concurenţii trebuie să-şi însuşească fără echivoc și sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament prin semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere, prin care confirmă atât aptitudinea fizică de a lua parte la competiţie cât şi asumarea întregii responsabilităţi (pentru securitatea şi siguranţa lor, pentru accidentarea terţilor şi/sau deteriorarea echipamentului etc), exonerând Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul nu îşi asumă nicio obligaţie sau responsabilitate în cazul in care un concurent se răneşte, se accidentează sau ar avea de suferit în orice alt mod ca urmare a înscrierii şi/sau participării la acest concurs.
În zona de Înscrieri, odată cu ridicarea kiturilor de participare, toţi concurenţii vor completa, semna şi depune această declaraţie pe propria răspundere.

Pentru facilitarea completării declaraţiilor, în vederea evitării situaţiilor de descalificare, organizatorii vor pune la dispoziţia concurenţilor, pe site-ul competiţiei, declaraţia pe proprie răspundere care trebuie completată şi semnată de către fiecare participant în parte şi depusă la ridicarea pachetului de start.
Pentru pentru minorii între 8 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată atât de participant, cât şi de unul dintre părinţi/tutori.
ATENŢIE: nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere conduce automat la descalificare. Taxa de înscriere nu se restituie.

 

VI. Regulament de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie cu propriul echipament.
Toti concurenţii trebuie să participe la şedinţa tehnică.

PROBA DE ÎNOT

Proba de inot se va desfasura in lacul din Valea Crisului, traseul fiind delimitat cu balize. În timpul probei de înot este obligatorie purtarea căştii de înot.
Se va înota prin exteriorul spaţiului marcat de organizatori prin balize.
Nu este permis înotul cu echipamente ajutătoare.
Dacă apa are peste 22 grade Cº - costumul de neopren NU este permis.
Dacă apa are sub 16 grade Cº - costumul de neopren este obligatoriu.
Organizatorii vor anunţa temperature apei cu o ora înaintea startului.

POBA DE BICICLETĂ:
Este obligatorie folosirea bicicletelor de tip MTB.
Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil etc.
Casca de bicicleta este obligatorie. Casca va fi aşezată pe cap şi asigurată înainte de a urca pe bicicletă la plecare în proba de ciclism, şi va fi desfăcută şi dată jos doar după lăsarea bicicletei la rastel! Neîndeplinirea acestei condiţii atrage după sine penalizare!
Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie. Abaterile de la această regulă atrag o penalizare sau descalificare.
Traseul va fi marcat pe toată distanţa. Ieşirile din traseu sau ratarea unui check-point vor atrage descalificarea concurentului/echipei.

Este obligatorie purtarea numărul de concurs într-un loc vizibil, în spate.
Numărul de concurs pt proba ciclism trebuie montat pe ghidonul bicicletei.
Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot apărea la bicicletele concurenţilor.
În cazul unei defecţiuni, concurentul îşi poate repara singur bicicleta sau cu ajutorul unui alt concurent.
Concurenţii nu au voie să primească ajutor din exterior.
Pentru a evita accidentările, recomandăm ca depăşirile să se facă numai pe partea stânga. Sunt obligatorii toate reglementările din Regulamentul Competiţional FRTRI.

POBA DE ALERGARE:
Purtarea numărului de concurs într-un loc vizibil (în faţă) este obligatorie. Sportivul nu poate fi condus, asistat pe traseu de nici o altă persoană din afara competiţiei şi nici de un membru al ştafetei din care face parte.
Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului/echipei.
Este interzisă alergarea la bustul gol.
Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil etc.

Zona de tranziţie
Zona de Tranziţie nr.1 va fi amenajată în proximitatea zonei de start, lacul Valea Crisului.
Zona de Tranzitie nr. 2 va fi amenajata la Sugas Bai, aici concurentii vor lasa echipamentul necesar probei de alergare.
Este strict interzis mersul pe bicicletă în spaţiul zonelor de tranziţie.
Predarea echipamentului de concurs necesar probei de alergare (Tranzit 2) cu o zi inainte de concurs este obligatia concurentului. (predare la secretariatul concursului la Sugas Bai la data de 28.08.2020 orele 18-20)

În zona de tranziţie accesul este permis doar concurenţilor și se face pe baza numerelor de concurs.

Nu este permis ajutorul din exterior pentru nici una din operaţiile făcute în zonele de tranziţie. Accesul susţinătorilor în zonele de tranziţie este strict interzis şi poate atrage penalizarea, și în cazuri mai grave - descalificarea respectivului concurent.

Acces în zona de tranziție:
Zona de tranziție se deschide și se închide așa cum este prevăzut în programul evenimentului. Preluarea echipamentelor după finalizarea celor trei probe se face personal, pe baza numărului de concurs, iar zona de tranziție se va deschide si se va inchide conform programului anunțat de către Organizator.

Schimbul Ștafetei se va face potrivit instructionilor primite la sedinta technica.

Marcaje:
Traseele vor fi marcate corespunzător pe toată distanţa fiecărei probe. Respectarea traseului se face in proportie de 100%. Este obligatorie trecerea pe la toate punctele de control. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului.
Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă.

Zona de penalizare / Penalty Box:
În traseul de alergare, conform hărții oficiale,va fi amplasată o zonă de penalizare pentru servirea penalizărilor de timp acordate de oficialii tehnici pe traseul de concurs. În această zonă vor fi afișate vizibil, pe un panou, numerele concurenților ce trebuie să execute penalizări de timp. Este obligația participantului să verifice acest panou pentru a afla dacă are de executa o penalizare de timp.

Executarea unei penalizări de timp:
Se face prin oprirea în dreptul oficialului tehnic din această zonă, care va începe numărarea secundelor din timpul de penalizare.
Penalizarea poate fi executata in oricare dintre turele de alergare, atâta timp cât sportivul o face înainte de trecerea liniei de finish. Dacă sportivul are de executat mai multe penalizări poate opta intre a le executa în același timp pe toate sau separat.
Neexecutarea tuturor penalizărilor de timp atrage după sine descalificarea.

Arbitri:
Echipa de oficiali tehnici și arbitri de traseu, formată din minim 10 de persoane, selectate de către Organizator si aprobat de Delegatul Tehnic al Federaţiei Române de Triatlon va acoperi întreaga zonă de desfășurare a probelor și va supraveghea respectarea traseului și a regulamentului de concurs de către concurenţi.

Conduită:
Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.
Concurenţii trebuie să se comporte în mod responsabil şi civilizat faţă de ceilalţi concurenţi, atât în timpul concursului cât şi in afara ei.
De asemenea, trebuie să anunţe organizatorii cu privire la orice situaţie care ar putea să afecteze sănătatea sau integritatea vreunui participant.
Participanţii sunt obligaţi să respecte mediu înconjurător. Concurentii care vor arunca deşeuri în alte locuri decât cele special amenajate vor fi descalificaţi.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant cu o conduita nesportiva.

Cronometrarea:
Organizatorii vor pune la dispoziţia concurenţilor un chip în vederea realizării cronometrării. Chip-ul va trebui să fie purtat la gleznă pe tot parcursul probei/probelor şi se va preda organizatorilor după trecerea liniei de sosire. Neprezentarea participantului la linia de start cu chip-ul primit cu pachetul de start, pierderea sau deteriorarea acestuia vor duce la descalificarea participantului şi la plata contravalorii acestuia.

Puncte de alimentare:
În timpul cursei, pe traseu, vor fi amenajate puncte de revitalizare/hidratare.

Asistență medicală:
Pe timpul desfăşurării competiţiei, concurenţii vor beneficia de asistenţa specializata de prim ajutor.

 

VII. Stabilirea rezultatelor și clasamentul

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea în care individual (masculin, feminin) sau în echipă, concurenţii trec linia de sosire.

a) Individual
Se vor face două tipuri de clasament:
• clasament „open”
• clasament pe grupe de vârstă

Grupele vor fi după cum urmează:
- copii : 8,9,10,11,12,13 ani,
- cadeți: 14-16 ani,
- 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ ani.
Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin.

Grupele 30-34 şi 35-39, 40-44 şi 45-49, 50-54, 55-59, vor deveni 30-39, 40-49, 50-59, dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puţin de 5 concurenţi pentru o categorie.

 b) Ştafetă:
Grupele vor fi după cum urmează
- peste 100 ani
- sub 100 ani
Clasamentul nu se face pe categoriile masculin şi feminin.

Important: pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2020.

Punctele obţinute în cadrul acestei etape vor conta in Clasamentul final Romanian Triathlon Series 2020 (alcătuit din 5 etape), conform Regulamentului FRTRI.

În cazul în care vor exista contestații, timpul limită pentru depunerea acestora este de 15 de minute dupa trecerea liniei de finish. Contestația poate fi depusa la Arbitrul principal de concurs.
Depunerea contestaţiei este însoţită de suma de 150 Ron, sumă care va fi returnată dacă contestatarul are câştig de cauză. 

VIII. Premii / Premiere

Premierea se va face în după-amiaza zilei concursului, pe baza unui clasament provizoriu. Clasamentul final va fi publicat pe site în maxim 48 de ore de la sfârșitul concursului.

- La probele individuale - vor fi premiate locurile 1,2 şi 3, pentru fiecare grupă de vârstă, separat pentru categoriile masculin şi feminin.
- La proba ştafetă – vor fi premiate locurile 1,2 şi 3, pentru categoriile peste 100 ani, sub 100 ani

Vor fi premiate locurile 1-5, în clasamentul “Open”, separat pentru masculin şi feminin.

Premiile vor fi anunţate înainte de concurs, în funcţie de sponsorii care se vor implica în acest eveniment. Locul şi ora festivităţii de premiere vor fi anunţate în ziua concursului, la şedinţa tehnică.

 

IX. Alte aspecte

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participarea la eveniment se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte contrariul, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista câştigătorilor şi clasamentul final vor fi publicate pe site-ul competiţiei - www.alpinsport.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la concurs participanţii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi materialele foto şi video cu concurenţii Cupa Haromszek Triatlon înregistrate în timpul evenimentului, pentru acţiuni de promovare şi mediatizare.

 

Regulament Cupa Romaniei CTS 2020

 

1. Definitii si conditii

1.1. In circuitul FRTRI Cupa Romaniei Cross Triathlon Series vor intra evenimentele de triatlon cross (cel putin segmentul de ciclism trebuie sa fie preponderant offroad si este obligatorie folosirea bicicletelor MTB).
1.2. Evenimentul trebuie sa fie introdus in Calendarul Competitional al FRTRI si avizat de catre acesta conform “Regulamentului introducerii competitiilor in Calendarul Competitional al FRTRI si Avizarea competitiilor” pana in data de 1 noiembrie
1.3. Evenimentul trebuie organizat conform Regulamentului de organizare a competitiilor al FRTRI si Regulamentului de organizare al FRTRI Cupa Romaniei Cross Triathlon Series stipulate in acest document. 

2. Regulamentul de organziare

2.1. Clasificarea evenimentelor
Evenimentele se vor clasifica astfel:
• FRTRI Cross Triathlon Standard Events
2.2. Punctajul
Punctajele primite de participanti se vor acorda diferentiat pe categorii si pe sexe.
de la 1000 de puncte cu scadere cu 7,5% pentru fiecare loc pana la locul 20 pentru FRTRI Cross Triathlon Standard Events Vezi anexa A.
2.3. Categorii si eligibilitate
Categoriile la care se vor face clasamente si se vor desemna castigatorii circuitelor sunt cele de mai jos, organizatorul va trebui sa trimite in maxim 5 zile catre FRTRI clasamentele finale si pe categorii diferentiate pe sexe avand coloanele separate:  loc, numele, prenumele, numar licenta, timp final.
• Cadeti 14-16 ani feminin si masculin numai daca exista distanta “scurta”
• Open de la 17 ani feminin si masculin
• Age group olimpic amatori: 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, +60 feminin si masculin
2.4. Clasamentul final
Individual: 
* In clasamentul final intra numai cei care au licenta FRTRI pe anul 2020. 
* Cele mai mari X-1 punctaje obtinute de la evenimentele Cross Triathlon Series (X este numarul total de evenimente ce vor fi orgnaziate in circuitul CTS) 
* Castigatorii vor fi desemnati conform clasamentului final. 
* Intra in clasamentul final numai cei care au cel putin X–2 prezente. (X este numarul total de evenimente ce vor fi orgnaziate in circuitul CTS)
2.5. Premii
2.5.1. Premiile pe evenimente
• Cross Triathlon Standard Events fara premii minim obligatorii
2.5.2. Premiile finale 
*Cross Triathlon Standard Events contribuie cu 500 de lei 
*Premierea finala se va face la Gala Triathlonul 2020
*Contributiile pentru premierea finala trebuie virate in contul FRTRI cu cel putin 90 de zile de la data evenimentului
*Federatia Romana de Triatlon va contribui cu acelasi suma in premierea finala cu cat contribuie fiecare organizator, adica 500 lei/eveniment
*Intra in clasamentul final numai cei care au cel putin 3 prezente
2.5.3 Premiile se vor imparti astfel:
• In mod egal intre ambele sexe
2.5.4. Algoritmul impartirii in functie de locul ocupat
• Primele 5 locuri la Open feminin si masculin astfel loc I: 30%, loc II: 25%, loc III: 20%, loc IV: 15% si loc V: 10%
(Simulare in cazul in care toate cele 5 competitii vor fi organizate – loc I: 750 lei, loc II:  625 lei, loc III: 500 lei, loc IV: 375 lei, loc V: 250 lei)
2.6. Standarde de organizare si securitate
2.6.1. Introducerea unui standard de organizare si siguranta evenimentelor si un control dublu al acestuia – comisia tehnica prin delegatul tehnic si comisia de amatori.

 

1275
Concurent inscris
525
Competiție organizată
75
Medalii castigate
12731
Kilometrii parcursi

Parteneri

logo UNIQA Asigurari

Adresa: strada Kos Károly nr. 2, Sf. Gheorghe, jud.Covasna, Romania | Telefon: 0729 850 968 | Email: iroda@alpinsport.ro

© 2019 Alpinsport. All Rights Reserved | Webdesign: Digital Studio